Postuar më: 12/09/2017

Zëvendësministrat

Kostandin Shkurti
Zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Kostandin Shkurti

Lorena Haxhiu
Zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Nina Guga

Zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë