Postuar më: 04/11/2019

URDHËR NR.526, DATË 01.11.2019 PËR NJOFTIMIN E FILLIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARVE TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË TIRANË

Të rejat e fundit