Postuar më: 03/06/2019

URDHËR NR.305, DATË 30.05.2019 PËR MBYLLJEN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PRIVAT, GJIMNAZI “ UNIVERS NETWORK”, TIRANË

Të rejat e fundit