Sporti Elitar

Misioni

Sporti Elitar merret me:

Zbatimin e politikave shtetërore për sportin në  drejtimin, organizativ teknik dhe funksional të të gjitha forumeve shtetërore, qendrore dhe lokale të sportit, legjislacionin që rregullon marrrëdhëniet shtet-institucione sportive, mbron dhe çon përpara arritjet sportive, duke  patur si bazë  përmisimin cilësor të sporteve në vendin tonë.

 

Prioritare