Postuar më: 20/06/2019

Publikimi i listave paraprake me rezultatet e pikëve të dosjes të çdo kandidati, sipas udhëzimit nr. 13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”

Publikimi i listave paraprake me rezultatet e pikëve të dosjes të çdo kandidati, sipas udhëzimit nr. 13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”

 

Lista e kandidatëve të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Korçë​

Lista e kandidatëve të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Durrës

Lista e kandidatëve të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar  Fier

Lista e kandidatëve të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Lezhe

Lista e përmledhur e kandidateve që mbartin pikët e testimit

 

Procesi i ankimit do të bëhet pranë Zyrave Vendore Arsimore  sipas afateve të përcaktuara në udhëzim.

Të rejat e fundit