Pasqyra e vendimeve gjyqësore

 

                                         

                                                              TABELA E VENDIMEVE GJYQSORE NË VAZHDIM PËR VITIN 2019

Emri i Gjyqfituesit Nr i Vendimit dhe data e protokollit Shuma e paguar deri më 31.12.2018, në lekë Detyrimi i mbetur për tu paguar Përshkrimi i V.Gjyqësor Periudha e detyrimit
Permbaruesi  GENTIAN FRANGU  Per kreditorin ” Dashnor Spahiu” vendim gjykate  Nr Vend 602 dt 11.03.2014            5,819,400                 286,200 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi ” STRATI BAILIF,S SERVISE “per  kreditorin   ” Albano  Zhapaj”Nr vend. 2437 dt 18.11.2015 vendim gjykate Nr vend. 2437 dt 18.11.2015            3,772,438                 218,040 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi ” ENFORCEMENT GROUP “per  kreditorin   ” Eriona  Kaceli” vendim gjykate Nr Vend. 2482 dt 19.11.2015            3,232,800                 269,400 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Kreditori  Shpresa  Noka vendim gjykate Nr Vendim. 3048 dt 15.07.2014            4,516,200                 286,200 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi ” PRESTIGE BAILIFF SERVISE “per  kreditorin   ” Arjana  Kolo” vendim gjykate Nr.Vendm. 440 dt 05.03.2016            3,139,200                 196,200 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi “ERMIR GODAJ “per  kreditorin   “Sokol  MIlo “ vendim gjykate Nr Vendim 2751 dt 17.12.2015            3,665,100                 231,480 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi “VASIL  SHANDRO ”  për  kreditorin   “Zaim  Elezi” vendim gjykate Nr.Vendm 3650 dt 07.11.2016            3,166,080                 197,880 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi “VASIL  SHANDRO ”  për  kreditorin   “Andon Andoni” vendim gjykate Nr Vendim 1974 dt 11.05.2017            3,936,260                 243,480 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi “Power&Justice ” Permbarues gjyqsor Z.Ilir Dervishaj,  për  kreditorin   “Ederina Kokomani(Hysi) vendim gjykate Nr Vendim 1712 dt 01.07.2015            2,941,040                 181,920 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi “GAZMOR  GURI”  për  kreditorin   “Matilda Parllaku” vendim gjykate Nr Vendim 1470 dt 12.12.2013            6,103,850                 385,500 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Kreditori  Ndricim Mehmeti vendim gjykate Nr Vendim 4333  dt 07.12.2016            2,335,573                 282,840 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Shoqeria Permbarimore “JUSTITIA ”  për  kreditorin   “ALBTELECOM  sh.a) vendim gjykate Nr Vendim 9574  dt 18.12.2018 0  833.692USD+ 10.035EUR+  3.430.071 leke Detyrim kontraktor 2019