Kontaktet e Drejtorive

 

Drejtoria e Arsimit të Lartë dhe Shkencës

Linda Pustina

Tel: +355 4 2224194

Email: linda.pustina@arsimi.gov.al

 

Drejtoria e Arsimit Parauniversitar:

Zamira Gjini

Tel: +355 4 2225832

Email: zamira.gjini@arsimi.gov.al

 

Drejtoria e Sportit

Vladimir Gjonaj

Tel: +355 4 2223489

Email: vladimir.gjonaj@arsimi.gov.al

 

Drejtoria e Integrimit dhe Projekteve

Tel: +355 4 2230462

Email: info@arsimi.gov.al

 

Drejtoria e Financave

Mirela Bimo

Tel: +355 4 2230478

Email: mirela.bimo@arsimi.gov.al

 

Drejtoria e Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit

Ornela Koleka

Tel: +355 4 2230244

Email: ornela.koleka@arsimi.gov.al

 

Drejtoria e Shërbimeve Juridike

Erzen Tola

Tel: +355 4 2224718

Email: erzen.tola@arsimi.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Tel: +355 4 2225859

Email: info@arsimi.gov.al