Kontaktet e Institucioneve të Varësisë së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

AKP – Agjencia Kombëtare e Provimeve

Rezana Vrapi

Tel: +355 4 2419257

Email: rezana.vrapi@akp.gov.al

 

IZHA – Instituti i Zhvillimit të Arsimit

Gerti Janaqi

Tel: +355 4 2256440

Email: gertijanaqi@izha.edu.al

ISHA – Inspektoriati Shtetëror i Arsimit

Bashkim Muça

Tel: +355 4 4504719

Email: bashkim.muca@isha.gov.al

APAAL- Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë

Dhurata Bozo

Tel: +355 4 2243423

Email: director@aaal.edu.al

BOTEM – Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore

Hari Mulla

Email: artan.mulla@gmail.com

Agjencia e Shërbimit të Sporteve

Bledar Doçi

Tel: +355 4 2465754

Tel: +355 4 2465752

Email: bledardoci@gmail.com

Klubi Sportiv Studenti

Blendi Nallbani

Tel: +355 4 2343518

Email: klubisportivstudenti@yahoo.com