LIGJI Nr. 80/2015 PËR ARSIMIN...

Postuar më: 20/08/2019

LIGJI Nr. 80/2015 PËR ARSIMIN...

Postuar më: 29/05/2019

LIGJ NR. 69/2012 “PËR SISTEMIN...

Postuar më: 27/02/2019

LIGJI Nr. 79/2017 “PËR SPORTIN”...

Postuar më: 07/09/2018

LIGJ nr. 10171, datë 22.10.2009...

Postuar më: 25/01/2016

LIGJ nr. 69, datë 21.06.2012...

Postuar më: 25/01/2016